Haastattelut

Fennia haastattele Opetusministeri Krista Kiuru

”Suomalaisen koulujärjestelmän kulmakiviä ovat koulutuksen yleinen arvostus, opettajien korkea koulutustaso sekä koulutuksen tasa-arvoajattelu” sanoo Suomen opetusministeri Krista Kiuru.  ”Koulutuksen tulevat haasteet ovat teknologian suuret muutokset ja Suomen muuttuminen…Suomen Suurlähettiläs Jukka Siukosaari Haastattelu

1. Miksi halusitte tulla suurlähettilääksi Argentiinaan? Latinalaisen kulttuuriperimän maat sekä Euroopassa että Etelä-Amerikassa ovat kiinnostaneet minua kouluvuosistani lähtien. Ensimmäinen asemapaikkani diplomaattina oli Rooma, ja jo…